כפר יונה: יונת השרון 45

45 יח"ד – קומפלקס מגורים יוקרתי