כפר יונה: הדרי רונידן

75 יח"ד – קומפלקס מגורים יוקרתי