פ"ת: הבית בירקונים

הבית ברחוב ירקונים הוא הפרוייקט היפה שלנו בעיר פתח תקוה

בנין קטן וחצוף שבולט ביופיו בתוך השכונה הקיימת
מגידו